Historien om Marnar Bilruter (1932-1951)

Disse bildene om Marnar Bilruter er utlånt av Ragnar Skuland.

For å finne røttene til Marnar Bilruter må vi tilbake til 22.juni 1911.Da blir Mandal og Oplands Automobilselskap dannet av Kristian Fjeldskaar, K.CHr. Rennes og Th Abrahamsen. Ideen til rutedrift var for handelsmennene i Mandal å kunne handle med bygdene innover i dalførene. Det var viktig å kunne sende varer innover i dalene og like viktig å kunne få jordbruksprodukter sendt til byen.

Første tur gikk i september 1911 fra Mandal opp dalen til Bjelland. Videre gikk turen opp til Sveindal og ned igjen til Bjelland. Turen gikk videre over Glåben til Konsmo-Vigeland- Mandal. Bilen som ble brukt var en Opel med 24 HK og 10 sitteplasser. Bussen ble stasjonert på Bjelland med rute mandag, onsdag og fredag over Glåben ned Audnedalen til Mandal. Tirsdag, Torsdag og lørdag gikk turen ned dalen til Mandal. På torsdagen startet turen på Sveindal. Allerede året etter ble det bestemt å sette buss nummer to i trafikk, slik at det ble daglige trafikk i begge dalførene. Senere blir ruta forlenget til Åseral og Byremo og til ferjeleiet på Vestre Sveindal.

Laudalsruta

Årene gikk og i 1924 startet Fredrik Skuland i Laudal med Laudalsruta som trafikkerte strekningen Laudal-Mandal hver dag. John Kirkehei fra Finsland var sjåfør flere år på denne ruta. Året etter startet Bengt Eikså i Øyslebø rute fra Øyslebø til Mandal. Han gikk til anskaffelse av en Reo som var vanlig bilmerke den gang hva kollektivtransport angår. Alfred Sodeland var sjåfør i mange år på denne ruta.

Samme år, 1925 starter Sigurd Foss i Bjelland opp morgenrute fra Åseral til Mandal. Denne ruta ble postførende noe som fikk stor betydning for dalen. Samtidig var Sigurd Foss forpliktet til å ta brøytingen mellom Laudal og Åseral. Året 1939 trekker Sigurd Foss tilbake og det blir andre som overtat rattet av bussen gjennom Mandalen. Noen av dem ble Tomas Omdal, Olav Glomså, Jørgen Forgard og Olav S. Foss.

I og med at man nå hadde flere selskaper i Mandalen som satset på rutebiltrafikk, sier det seg selv at konkurransen dem imellom ble beinhard. Av denne grunn så eierne av rutene i Mandalen seg etter hvert nødt til å samarbeide.

Marnar Bilruter

Marnar Bilruter blir derfor dannet i 1932 av Sigure Foss, Bjelland, Fredrik Skuland, Laudal og Mandal Oplands Automobilselskap.

Mandal Oplands Automobilselskap delte selskapet i to og gikk inn i Marnar Bilruter med rutene som gikk i Mandalen. Rutene i Audnedalen beholdt de i sitt gamle selskap.

Året 1932 kom K.B. Strisland fra Konsmo som sjåfør og eier i gang med kombinert melke/passasjer rute mellom Konsmo-Laudal- Mandal. Dette var en rute som fikk store utfordringer hva veier angikk. Noen av veiene på avstikkerne var så bratte at melkespannene måtte surres fast.

Marnar Bilruter blir 1.januar 1939 omdannet til et A/S og da kommer også rutene til Beint Eikså, Øyslebø med.

Da krigen brøt ut i 1940 ble det fort en vanskelig tid for rutebilnæringen. Det ble straks satt i gang bensinrasjonering. All privatkjøring ble forbudt og rutebilselskapene fikk sine bensin kvoter stadig skåret ned. Men siden privatkjøring nå opphørte, førte dette igjen til at det ble større belegg på rutebilene. Det hendte nemlig ikke sjeldent at det var rene kampen om å komme med rutebilen, ikke minst gjaldt dette lørdagene da mange dro fra byen og opp på bygda. Nokså tidlig under krigen ble tildeling av bensin skåret ned til et minimum. For nå er det ved generatoren kommer inn i bildet. Denne oppfinnelsen gjorde at man kunne holde de viktigste rutene i gang. Slike generatorer ble installert på de fleste rutebilene og nå tok man i bruk gassen i stedet for bensin. Men alle vansker til tross, holdt Marnar Bilruter ut gjennom fem vanskelige år hvilket man i ettertid ser på som mer eller mindre utrolig. Alt ble fullstendig utslitt, reservedeler var ikke å oppdrive, mye måtte man selv fikse og forsøke å få reparert. Under okkupasjonen ble ruta til Mandal og Oplands Automobilselskap med avgang fra Mandal om morgenen innstilt. Den kom først i gang igjen etter krigen.

Marnardal st.

Etter krigen ble Marnardal st. svært viktig for selskapet. Dette var togstasjonen som lå nærmest Mandal og all post og gods til Mandal kom over denne stasjonen. Persontrafikken var også stor over stasjonenav reisende som skulle både til Stavanger og Oslo.

Året 1948 starter Marnar Bilrute opp rute fra Kilen i Finsland over Laudal til Mandal. På denne ruta blir Tomas Omdal sjåfør. Han hadde fra 1938 kjørt ruta fra Knibe om Grimestad til Øyslebø.

Påskeutfart.

Etterkrigsårene og langt ut i 50 tallet ble svært hektisk ved påskeutfarten. Da skulle store mengder påsketurister fra Mandal opp til Åseral for å feire påska. Da ble gjerne hele vognparken satt inn i transporten. både lastebiler og busser.

Det var trangt om plassen i gata i Åseral 2.påskedag når alle påsketuristene skulle hjem. Alt av materiell måtte settes inn av lastebiler og busser for å å med skiutstyr og bagasjen til påsketuristene.
Godsbiler måtte også brukes for hjemtransporten for ski og bagasje til påsketuristene. Ragnar Skuland er sjåfør på bilen.

Sammenslutninger på 50 tallet.

Det ble gjerne en pause i Bjelland for påsketuristene til Mandal og Kristiansand, derfor ble det nesten kaos i Bjelland sentrum.
Den nærmeste godsruta tilhøerer De Forenede Bilruter.
Dette er fra andre påskedag 1951 der bussene står klare i Åseral for å frakte påsketuristene hjem igjen til Kristiansand og Mandal. Som bildet viser er det mye snø dette året.
Sjåfør Ragnar Skuland på taket til en av Sørlandsrutas busser. Bildet er trolig fra påsken 1952.

Som bildet viser er lastebilen lastet med både ski , ryggsekker og soveposer til påsketuristene. Fra venstre John Kirkehei, Tønnes Ånestad, Ragnar Skuland, Jørgen Foegard og Fritjof Ertzeid.

Når det gjelder sammenslutninger og rasjonaliseringer hadde man så smått begynt på noen like før krigen.

1.januar 1950 bestemte K.B: Strisland seg for å gå inn i Marnar Bilruter A/S med ruta Konsmo-Laudal-Mandal. Det samme gjorde Erik Sangesland 1. januar 1951 med ruta fra Tjomslandsheia til Marnardal. Denne ruta startet på Seland i Vigmostad. Dette var samme tidspunkt som Sørlandsruta blir dannet.

Holdeplassen til Marnar Bilruter i Mandal lå i Bondeheimsgården sammen med de andre lokale rutebilene som Spangereidruta, Audnaruta, Tregderuta, Sjølingstadruta og Hogganviksruta.Her var det også lokalgods ekspedisjon.

Jernbanens godekspedisjon lå i Johnsonsgata der Marnar Bilruter hadde samtrafikk med Jernbanen over Marnardal st.

Se nøye på dette bildet. Bildet har blitt med en feil til et dobbeltbilde. Men se på at lastebilen trekker to tilhengere, den fremste en to akslet henger og den bakerste en enakslet henger. Bildet er tatt på daleveien ved Holmesland midt mellom Øyslebø og Holum. Litt av et kunststykke å klare å kjøre med to hengere på denne smale svingete veien. Sjåfør er Ragnar Skuland.

Marnar Bilruter sin firmafarge på bussene var en type gråfargeBussene ble som oftest bygget hos A. Sangvik Karosserifabrikk i Mandal. Det har ikke vært mulig å finn selskapslogo til Marnar Bilruter.

Sørlandsruta blir dannet 1.januar 1951 av Marnar Bilruter 12 andre lokale rutebilselskaper. Marnar Bilruter får en andel på10,75 % i det nye selskapet.

Marnar Bilruter var i drift i 19 år.

Vognparken som gikk inn i Sørlandsruta 1.januar 1951.

K-5525 Dodge 1945

K-5512 Dodge 1946

K-5095 Dodge 1944

K-5730 Volvo 1946

K-5472 Volvo 1946

K-5506 Volvo 1942

K-5430 Studebaker 1947

K-5510 Chervrolet 1947

K-5533 Reo 1938

K-5416 To hjuls tilhenger

K-5783 To hjuls tilhenger

K-5784 Firehjuls tilhenger

K-5555 Ford 1946 (Konsmoruta)

K-5556 Austin 1942 (Konsmoruta)

Ansatte i Marnar Bilruter året 1950/51:

John Kirkehei, Alfred Sodeland, Tomas Omdal, Olav Glomså, Jørgen Forgard, Bjarne Finsådal, Fritjof Ertzeid, Martin Høyland, Magnus Øyslebø, Tomas Ånestad, Kåre Hallingskår, Sigurd Buksholt, Trygve Birkeland, Ragnar Skuland og Ola S. Foss.

Bjarne Finsådal og Martin Høyland foran Volvo lastebil nr.5 fra 1942.

Her har sjåførene tatt seg en velfortjent pause utenfor Jernbanens godsekspedisjon i Mandal. Bilen til venstre gikk som melkebil på ruta fra Konsmo over heia til Laudal og ned dalen til Mandal. På taket sitter Ragnar Skuland. Bilen til venstre en Dodge K-5525 fra 1945 modell kjøpt av militæret. Denne bilen var også høyrerattet. På taket sitter sjåfør Sigvald Stålesen.
Ragnar Skuland foran Dodge lastebil K-5525 fra 1945. Legg merke til kjettinger på alle fire hjul bak.
Ragnar Skuland med last full av fiskekasser på Dodge lastebil fra 1946.Bildet er tatt ved Holmesland i Holum.
Til venstre Henry Enehaug og Ragnar Skuland.
Fra venstre Jørge Forgard, Martin Høyland, Tønnes Ånestad, Alfred Sodeland og John Kirkehei
Martin Høyland sittende og Johannes Dåsvann.
Godsrute K-5510 en Chevrolet fra 1947 utenfor garasjen på Laudal.
Jørgen Forgard foran bussen som gikk i rute mellom Åseral og Mandal. Jørgen Forgard begynte i Marnar bilruter i 1943. En buss som sjåførene likte veldig godt. Bussen er bygget av A. Sangvik Karosserifabrikk.
Buss nr.1 ved godslageret på Marnardal st. Denne bussen er bygget av A. Sangvik Karosserifabrikk
Dodge lastebil parkert ved garasjen på Laudal.
Buss nr.3 parkert ved garasjen på Laudal
Buss nr.4 ved Marnardal st. Alfred Sodeland er sjåfør. Bussen bygget av Brødrene Repstad Karosserifabrikk.
Fra Marnardal st. Fra venstre Bjarne Finsådal, Sigvald Stålesen, Jørgen Forgard, Fritjof Ertzeid, Telegrafisten på Marnardal er ukjent og Ragnar Skuland.
Til venstre på skjermen John Kirkehei, Sigvald Stålesen, Fritjof Ertzeid og Ragnar Skuland.
Karaktur av Jørgen Forgard tegnet av Sellereite.
Bjarne Finsådal losser godsruta.
Fra venstre ukjent, Ragnar Skuland, Johannes Dåsvann og Henry Enehaug.
FRa venstre Eilif Ariandsen, Johannes Dåsvann og Henry Enehaug.
Marnar Bilruter hadde mye gods og post som kom over Marnardal stasjon, derfor var det også nødvendig med store godsvogner. Her står vogn nr.5, K-5506 fra 1942, utenfor Jernbanens godsekspedisjon i Johnsonsgate i Mandal. Denne bilen gikk i fast rute mellom Marnardal st. og Mandal og Martin Høyland var sjåfør.
Marnar Bilruter sin K-5555 en Ford V8 fra 1946 som tilhørte K.B. Strisland som eide Konsmoruta og som ble en del av Marnar Bilruter i 1950. Sjåfør på bildet er Tønnes Ånesstad. Bussen ble kjøpt ny til ruta Konsmo-Laudal-Mandal. Bussen er bygget av A. Sangvik Karosserifabrikk i Mandal.
Dodge lastebiler og busser var vanlig etter krigen og Marnar Bilruter hadde flere vogner av dette merket. Her er lastebil K-5512 fra 1946 lastet svært høyt med fiskekasser. Denne lastingen hadde nok ikke blitt godtatt i dag. Sjåfør på bilen var Ragnar Skuland, det var han som stablet og surret fiskekassene og kjørte bilen fra Marnardal til Mandal. Sjåfør anledningen på bildet er Sigvald Stålesen.
Fra venstre Ragnar Skuland og Henry Enehaug.
Fra venstre Aksel Reme, Landås og Evdvar Jakobsen fra Spangereidruta.
Arne Klev
Fra venstre Karl Steinsland, Martin Høyland og Magnus Øyslebø tar seg en hvil fra lastingen.

Fra venstre Gustav Wilhelmsen og Kåre Hallingskår.
Fra venstre Martin Jakobsen og Trygve Iglebæk.
Ola Ihme ( Ola Mann ) og hans kone.
Anne Karen og Ragnar Skuland og Magnus Øyslebø og hans kone og Trygve Bjerland og hans kone.
Helt til venstre Bjarne Finsådal, Kåre Hallingskår, Karsten Jakobsen, Håkon Solås, Ukjent, Anne Karin Skuland med ryggen til.
90 års dagen til Martin Jakobsen.
Fra venstre Sigvald Stålesen og Henry Enehaug.
Bondeheimen i Mandal
Kåre Hallingskår
Arne Klev
Kåre Hallingskår og Arne Klev utkledd for å gå å “kikke” i bryllupet til Didrik Gausdal.
Kåre Hallingskår og Arne Klev
Fra venstre Olav Glomså, Tønnes Ånestad, Tomas Omdal og Tobias Ødegård. Olav Glomså begynte i Marnar Bilruter i 1943.
Magnus Øyslebø og Martin Høyland.
Jørgen Forgard og Johannes Dåsvann.
Martin Høyland til høyre og ukjent mann til venstre.
Thor Haga til venstre, videre Willy Tjøm og Kristen Fossdal.
Skinnebuss mellom Marnardal og Kristiansand.

Bilder fra Jørgen Forgard.

Foto Jørgen Forgard
En stilig Dodge fra 1944 med reg.nr. K-5095 og med sjåfør Jørgen Forgard og Alfred Sodeland til venstre. Bussen var en militær bil med høyrerattet som ble bygget om til buss ved A. Sangvik Karosserifabrikk i Mandal. (Mulig det er Brødrene Repstad som har bygget den). Legg merke til at bussen har enkle hjul bak. Bussen gikk som ny på ruta Åseral-Mandal. Foto Jørgen Forgard
Jørgen Forgard i bunad. Foto Jørgen Forgard
Buss nr.5 fra 1946. Foto Jørgen Forgard
Jørgen Forgard og kona Anna foran buss nr.2. Foto Jørgen Forgard
Jørgen Forgard forand buss nr.2. Foto Jørgen Forgard
Sjåførene i Marnar Bilruter, tegnet av Sellereite. Foto Jørgen Forgard
Foto Jørgen Forgard

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *