Historien til A/S Audnaruta (1939-1951)

Det hele begynte med Byremoruta med innhaver J.G.Byremo, Trylandruta ved T. Landås, Buhølen ruta med J. Eikås og Spillingsruta ved N. Birkestøl.

Buhølenruta

Buhølenruta ble drevet av John Eikås i Buhølen. Han kjørte til Kristiansand via Mandal og var en av de første som kjørte denne strekningen. Året 1930 hadde han 2 biler.

Under krigen nølte ikke John Eikås med å føre et dobbeltliv. Om dagen var han sjåfør mellom Buhølen og Kristiansand og om kvelden og kanskje minst nettene var han en meget uredd gruppesjef for Milorg-gruppen som omfattet Sør-Audnedal, Halse, Harkmark og Holum. Han kom med i major Laudals organisasjoni 1942 og senere i Jens Ropstads organisasjon. Avsnittets droppsted lå på hans eiendom og sambandssentralen lå på hans private kontor. Han skaffet opplysninger til XU i tida fra sommeren 1941 og fram til høsten 1943. XU var Milorgs etterretningstjenesten. Sent på høsten 1944 ble John Eikås sammen med mange andre fra Sør Audnedal arrestert. Eikås måtte gjennom en meget hard tortur på Arkivet og ble senere sendt til Møllegaten 19 hvor han satt fullstendig isolert fram til frigjøringen.

Spillingruta

Nesten samtidig med John Eikås sin oppstart av Buhølenruta startet Nils Birkestøl opp rute fra Spilling til Mandal, først med en Trø-Ford og senere med en litt mer staselig Reo-buss. Året 1930 hadde han 1 bil. Sønnen, Jørgen Birkestøl, kom til å fortsett i sin fars fotspor om ikke samme rutestrekning. Han begynte i Audnaruta i 1940 og kjørte i lang tid selskapets lastebil på strekningen Byremo-Kristiansand’.

Trylandsruta.

Thorvald Landås hadde rute mellom Vigmostad og Mandal. Året 1930 hadde han 1 bil.

J.G.Byremo født 1892 var en stor foretningsmann på Byremo. Han drev handelshuset på Byremo, hadde butikker på Flottorp og Sveindal. Han drev også med systue i handelshuset og innkjøp av tønnestav og slakt og drev gård. Han startet også opp med Byremoruta som de første årene gikk fra Byremo ned Audnedalen til Mandal. Etter noen år ble ruta forlenget om Holum til Kristiansand. Her fikk han sin holdeplass ved Bondeheimen. Året 1930 hadde han 2 biler.

A/S Audnaruta.

På slutten av 1930 tallet (trolig i 1939) kom sammenslutning av selskapene i Audnedalen. De som slo seg sammen var Buhølenruta, Spillingruta, Trylandsruta og Byremoruta. Mandal og Oplands Automobilselskab (Opplandsruta) ble ikke med i sammenslåingen, De hadde kombinertruten fra Mandal -Audnedalen-Sveindal og personruten på kvelden fra Mandal til Audnedal st.

Året 1948 står garasjen i Buhølen ferdig bygd. Den inneholdt plass til tre busser og et spor var bygd med grav slik at vedlikehold og smøring av busser kunne utføres her. Garasjen ble også bygd slik at på et senere tidspunkt kunne bygge leilighet i andre etasjen.

Holdeplassen i Mandal ble i Bondheimsgården, sammen med Spangereidruta og lokalrutene i Mandal.

Audnaruta blir i 1951 slått sammen med 13 andre selskaper til Sørlandsruta.

Vognparken fra Audnaruta som går inn i Sørlandsruta.

K-5696 Dodge 1945 modell

K-5496 Dodge 1939 modell

K-5695 Dodge 1939 modell

K-5486 Dodge 1944 modell

K-5896 Dodge 1945 modell

K-5680 Dodge 1946 modell

K-5077 Dodge 1947 modell

K-5490 Tilhenger 2 hjuls

Bilde lånt fra hefte 3 Liv og lære.
En 7 seters bil som J, G, Byremo eide. Bildet tilhører Kjell Byremo som stod i 3 hefte i “Liv og levemåte”
En av bussene til J.G. Byremo. foto De Forenede Bilruter.
Rutebilen på vei gjenneom Audnedalen Foto De Forenede Bilruter.
En av bussene som tilhørte J.G. Byremo. Sjåføren på bilde er Torkel Aagedal med kona Kirsti. Foto Kjell Byremo fra hefte 3 om “Liv og levemåte”
Bussen er en Dodge 1939 modell. Hvem sjåføren er ukjent. Foto lånt av Kjell Byremo, bildet var trykt i “Liv og levemøte”, hefte 3.
Sjåføren her er Gustav Hårtveit.ved siden av godsruta av merke Dodge. Foto Anna Hårtveit fra hefte 3 i “Liv og levemåte”
Dette flotte bilde viser søsknene Aagot og Gunleif Byremo trolig på begynnelsen av 1960 årene. Gunleif ble en kjent og kjær sjåfør i Audnedalen som vi satte utrolig stor pris på. Han kjørte lasteruta i mange år og han kjørte også personruta fra Byremo til Kristiansand. Han kjørte også en periode skoleruta mellom Konsmo og Byremo. Han var en utrolig flink sjåfør og god kollega som vi så opp til. Foto Ruth Byremo fra hefte 3 “Liv og levemåte”
Dette er trolig en av bussene til Audnaruta som gikk over til Sørlandsruta i 1951. Bildet er hentet fra Røyselandsheia. Foto Ragnar Skuland

Ansatte som gikk inn i Sørlandsruta året 1951.

Ingvald Øydna, Jørgen Birkestøl, Thor Haga, Kristoffer Førland, Gunnleif Byremo, Ånen Byremo, Arne Grindheim og John Eikås. (Thorvald Landås)

Her står Ingvald ved buss nr.3 som var en 1953 modell Scania-Vabis. Fotoeier ukjent.
Ingvald Øydna slik vi husker han på vei til Kristiansand.
Ingvald selger her billetter med de gamle rullle billettene. Skulle man reise langt kunne det bli mange billettlapper.

Ingvald Øydna 90 år i 2011.

Ingvald Øydna ble født på Øvre Øydna i 1911 og var en del av en søskenflokk på 11.

Hans interesse for bil var stor og i ung alder i 1937 fikk han jobb på rutebilen som J.G. Byremo eide. Han fikk jobben etter hans bror Tom da han begynte å kjøre rutebil for De Forenede Bilruter på strekningen Kristiansand-Flekkefjord. Ingvald kjørte da strekningen Byremo-Mandal-Holum -Kristiansand hver dag unntatt søndager. Det var lange dager fra kl.0700 til gjerne kl.1900-2000 på kvelden. Ingvald kjørte denne strekningen i hele 45 år helt fram til han ble pensjonist 1991, da han var 70 år. Alle kjente Ingvald i Audnedalen, om det var han som kjørte ruta eller noen andre så var det bare ,”nå kommer Ingvald”

Ingvald Øydna 90 år i 2011.

Da Ingvald fylt 90 år bestemte gamle kollega at de ville overraske Ingvald med et besøk hjemme hos han. Vi fikk god hjelp av hans datter Randi som la det hele godt til rette.

Her er det noen bilder fra besøket.

Vi hadde med en stor kake til jubilanten. Randi sørget for kaffe.

Johny Kristensen fra Spangereid gratulerer Ingvald med dagen.
Praten gikk livlig i bussen opp fra Mandal til Øydna.

Mange ville gratulere Ingvald med dagen.
Her er det Esther Vådne fra Holum som gratuler Ingvald med dagen.
Fra venstre . Åtland, Thor Haga og Martin Høyland
Mange rutebil sjåfører på dette bildet: Fra venstre Olav Glomså, Thor Haga, Martin Høyland, Jørgen Forgard, verksmester Andreas Farestad.
Fra venstre Arvid Ødegård, Ingvald, Harald Gabrielsen og Berit Skuland
Harald Gabrielsen og Berit Skuland foran buss nr.334, som i mange år gikk på Sør-Vest Ekspressen.

Mange kjente her, Olav Glomså, Jørgen Forgard, Andreas Farestad, Johny Kristense, Olav Foss, Petter Farestad, Asbjørn Hansen, Thor Haga, Håkon Hageland, Alf Øydne, Hermann Bakken, Egil Reme og Alf Fasseland.

Fra venstre Olav Glomså, Johny Kristensen, Esther Vådne, Kåre Mikalsen, Alf Fasseland og Trygve Birkeland.
Ingvald i samtale med Thorfinn Høyland, i bakgrunnen Arvid Ødegård.
Her får Ingvald overrakt blomster av Berit Skuland og Harald Gabrielsen. Arvid Ødegård holdt en liten tale til Jubilanten.
Olav S. Foss fra Bjelland hadde også noen ord til jubilanten.
Fra venstre Egil Reme, Petter Farestad, Arvid Ødegård, Ingvald, Alf Fasseland, Berit Skuland og Torbjørn Øydna.
Fra venstre, Kåre Mikalsen, Steinar Åtland, Thor Haga og Martin Høyland.
Ingval, Alf Øydne og Arvid Ødegård. Ingvald er onkel til Alf som også har vært sjåfør hele sitt liv.
Her overrekkes jubilanten gaver fra alle kollegaene fra Sørlandsruta.

Gunleiv Byremo

Gunleiv var en kjernekar som vi så opp til og som var en kjempe flott kollega. Etter som jeg er oppvokst i Vigmostad husker jeg Gunleiv veldig godt da han kjørte lasteruta. Husker han kom med postensekken fra Spilling postkontor til oss og da var det moro å ta imot sekken, Gunleiv hadde alltid tid til en kommentar. Husker også at vi hadde han som skolebussjåfør til Vigeland og at han kjørte kjempe behagelig og fort. Husker at han alltid hadde noen minutter pause i Buhølen, da var han bak bussen og tok seg en røyk. Senere ble han en god kollega som jeg satte umåtelig stor pris på. Foto Reidar Hægbostad

Denne Volvo godsrute fikk Gunleiv og Ånen Byremo i 1952 på ruta mellom Byremo-Mandal-Holum-Kristiansand. Bussen gikk som kombinertbuss fra Mandal om Holum til Kristiansand. Her står bussen ved stasjonen i Kristiansand. Denne bussen gikk i denne ruta fram til 1958 da de fikk nr.43 som da var ny og større. Foto Egil Reme

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *